อพท.7 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ ๖ ปี รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

 วันนี้ (20 ม.ค.64) ที่หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดส อ่านต่อ >>