อพท.7 เปิดเวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมาธิการด้านการท่ อ่านต่อ >>