“อลงกรณ์”ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 4 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563    นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึก อ่านต่อ >>

โจ ไบเดน  ชนะเลือกตั้งโอกาสไทยขยายตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรฯ วิเคราะห์ผลกระทบภาคเกษตรไทยหลัง โจ ไบเดน ชนะศึ อ่านต่อ >>

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยประชุมร่วมสถาบันอาหารเรียนรู้การพัฒนาแปรรูปอาหาร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร อ่านต่อ >>

“เฉลิมชัย” รับมติ ครม.สั่งเร่งดำเนินโครงการประกันรายได้ชาวนาและชาวสวนยาง

“กระทรวงเกษตรฯ” ขานรับมติคณะรัฐมนตรีสัญจรทันที “เฉลิมชัย” สั อ่านต่อ >>

อลงกรณ์ พร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมชายทะเล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าเย อ่านต่อ >>

กระทรวงเกษตรฯอัพเกรดฟาร์มจิ้งหรีดสู่มาตรฐาน GAP เล็งตั้งศูนย์ AIC เน้นผู้บริโภคและอุตสาหกรรมสัตว์

กระทรวงเกษตรฯเร่งส่งเสริมโปรตีนทางเลือก อัพเกรดฟาร์มจิ้งหรีด อ่านต่อ >>

ไทยเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

          ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร APEC 2020 รับ อ่านต่อ >>