เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมติดตามและวางแผนบริหารจัดการน้ำ ป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา) ใน 4 ตำบลของ อ.เมืองสุพรรณบุรี

นาย​ศรี​ธรรม​ ราช​แก้ว​ นาย​อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​ มอบหมายให อ่านต่อ >>