AIS ขานรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ชูเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างต้นแบบ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมนำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

19 พฤษภาคม 2565: นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ อ่านต่อ >>