รวมพลังจิตอาสาและชาวสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสมัย เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน โดยให้นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งวันที่ 29 เม.ย. ยังเป็นวันคล้ายประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อีกด้วย