การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่บริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม วางพวงมาลัยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวเปิดกิจกรรมกีฬารวมพลคนรักกีฬา พร้อมปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้ากิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

โดยนางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย อันเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนโดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดนครปฐมมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม และนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม 1200 คน โดยเดินไปตามเส้นทางออกจากพระราชวังสนามจันทร์ ผ่านถนนราชวิถี มุ่งหน้าสู่ถนนซ้ายหลังพระ เลี้ยวซ้ายถนนราชดำริ มุ่งสู่ถนนหน้าวัง ถนนเหนือวัง เข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูพระราชวังสนามจันทร์ รวมระยะทาง 7 กิโลเมตรสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว