อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร เนื่องจากปริมาณฝนลดลง

นายสมนึก สวนดอกไม้    ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  แจ้งเตือนเกษตรกร ว่าเนื่องจากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การทราบสภาวะอากาศล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร  ซึ่งลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 24-30 มิ.ย. 62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง  ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย โดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูก เมื่อมีฝนตกหนัก

สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร เนื่องจากในช่วงต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้