นครปฐม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง MR.HEALTHY # SAVE SINTHOP

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 06.10 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศตะวันออก นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง MR.HEALTHY # SAVE SINTHOP และ พ.ท. ดร. สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 กล่าวรายงาน

พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 กล่าวว่า ปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เป็นที่นิยมแพร่หลายและมีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นนโยบายของท่านสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการเห็นประชาชนมีสุขภาพร่ายกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงร่วมกับ ผม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 และคณะทำงาน ส.ส.เขต1 ดำเนินการจัดขึ้น โดยใช้เส้นทางในการเดิน-วิ่ง รอบกำแพงแก้ว องค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 10 รอบ ซึ่งมีหน่วยงาน ประชาชน เยาวชน และกลุ่มนักวิ่งต่างๆ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และได้รับเสื้อพร้อมของที่ระลึก

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค ห่างไกลโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมแหล่งการท่องเที่ยว และสถานที่ทำบุญ คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครปฐม และในโอกาสนี้ ต้องขอกราบถวายสักการะในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม และขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้