เริ่มแล้ว งาน ปกป้องสถาบันสันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ครั้งที่ 16

ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ครั้งที่ 16  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 5 ธันวาคม 2562  ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาทีสุดมิได้ พร้อม การแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  นิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งนับเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้อำเภอเดิมบางนางบวช ตำรวจภูธร อำเภอเดิมบางนางบวช สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอยืนยันความพร้อมในการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งด้านการดูด้านการจราจร คุณภาพอาหารที่มีมากกว่า 100 ร้าน ตลอดจนการออกร้านสินค้า OTOP มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการย้อนวันวานกับชุมชนพื้นถิ่นด้วย