สาวงามจากเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ พร้อมรางวัลชุดตะเบงมานงามตา

สาวงามจากเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์

ที่เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแโดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้สาวงามจากทั่วประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งได้มีสาวงามจากทั่วประเทศ เดินทางมาสมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2563 รวมจำนวน  44 คน ซึ่งทำการประกวดเมื่อคืนวันที่ 23 มกราคม 2563   ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน และรองเท้าสูงไม่เกิน 4 นิ้ว
ทั้งนี้ ผลการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2563   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอรณพรรณ ณ เชียงใหม่. หมายเลข  33 รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และได้รับรางวัลพิเศษ ชุดตะเบงมานงามตา     ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ   /รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนุวภรณ์ ทรงงาม. หมายเลข 10 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  และและรองอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวยลดา โชคสำเภา หมายเลข 21ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

/รางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน ได้แก่  นางสาวปุณยาพร ราชฤทธิ์  หมายเลข  38  ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย

และถ้วยเกียรติยศ และรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ ได้แก่  สุภัสสร สมสุข หมายเลข 4 ได้รับเงินสด  30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ซึ่งผู้เข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคน

ทั้งนี้ นายบุญชู จันทร์สุวรรณได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ จำนวน 75,650  บาท มอบให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี