ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เตรียมจัดที่พักหากมีผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 พร้อมมอบเงินส่วนตัว เป็นกองทุนสำรอง

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ. นายวรงค์ รุ่งเรือง สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมของโรงแรมกีฬา ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 200 เตียง ปัจจุบันได้หมดสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมใช้สถานที่ดังกล่าวสำหรับรองรับผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและแรงงานไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี   เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กลับไปพักที่บ้านจนครบ 14 วัน แต่ต้องแยกตัวเองออกจากครอบครัว ให้เป็นสัดส่วน แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถกลับไปพักที่บ้านของตนเองได้ เนื่องจาก ไม่มีที่พักสำรองอยู่ภายในบริเวณบ้าน หรือมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าพักที่โรงแรมกีฬาได้

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่โดยความร่วมมือทั้งจากฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารที่พักและบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน 2 แสน เป็นกองทุน เพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับไว้ดูแลหากมีผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและแรงงานไทยจากประเทศเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ขอฝากชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง กับผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง   ขออย่ารังเกียจบุคคลดังกล่าว เพราะพวกเขายังไม่ได้รับการยืนยันว่าได้รับเชื้อ เพียงแต่กักตัวเพื่อป้องกันไว้ก่อน เพราะหากตรวจพบว่าได้รับเชื้อ จะได้ทำการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที