สาธารณสุขสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับมือโควิด19วอนประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi Public Emergency Operation Center กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับผู้บริหารระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมีเรื่องสำคัญ/เร่งด่วน หาแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (Emergency Operation Center:EOC)
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้มีการประชุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สรุปสถานการณ์โดย EOC ของสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะสรุปแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป เบื้องต้นจำนวนผู้ป่วยของจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้มีอยู่ 2 รายรายที่ 1 หายเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังให้พักติดตามเฝ้าดูอาการ หรือสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย ภายในโรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี อีก 14 วัน  เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ส่วนรายที่ 2 เป็นชาว อ.อู่ทอง เพิ่งจะแอดมิดไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคน เท่าที่ติดตามดูอาการไม่หนักแต่อย่างไรก็ตามต้องรักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) สะสม40 ราย ผู้ป่วยสัมผัส 30 ราย ไม่พบเชื้อ ผู้ป่วย (PUI) ผลตรวจไม่พบเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน 73 ราย ครบ 14 วัน 67 ราย ไม่ครบ 14 วัน 6 ราย ผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง 276 ราย ครบ 14 วัน 198 ราย ไม่ครบ 14 วัน 78 ราย ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและจังหวัดเสี่ยง จำนวน 6,138 ราย ยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนคือการเตรียมโรงพยาบาลรองรับ เบื้องต้นจะยึดนโยบาย 1 จังหวัด 1โรงพยาบาล ในหลักการเอาไว้ทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเดียวกันแห่งที่ 1 คือโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เตรียมไว้ 40 เตียง กรณีคนไข้ที่มีอาการปานกลางถึงหนักมาก แห่งที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง เตรียมไว้ 20 เตียง รองรับคนไข้ที่มีอาการปานกลางถึงหนักแห่งที่  3 โรงพยาบาลบางปลาม้า จำนวน 20 เตียง สำหรับคนไข้อาการปานกลางถึงน้อย โดยได้ตกลงกันว่าเมื่อมีคนไข้รายแรกจะเข้าที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ก่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของตัวผู้ป่วยในต่างๆเพื่อให้โรงพยาบาลรองได้เตรียมตัวพอครบ 10 ราย แล้วจะเวียนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จำนวน 5 ราย แล้วกลับมาโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ใหม่  เป็นการซักซ้อมภายในเพื่อให้มีความคล่องตัวแต่สุดท้าย กรณีมีคนไข้มากเกินกำลัง ซึ่งได้เตรียมไว้ 80 เตียง นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แล้วก็จะเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งให้ได้เตรียมไว้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติผู้พิการ จำ

สำหรับประชาชนและองค์กรส่วนต่างๆที่ออกมาปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังใจที่ดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณแต่ก็อยากได้กำลังใจที่ดีมากกว่านี้ ก็คือความร่วมของพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ