รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยม StateQuarantine โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยม StateQuarantine โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยม State Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19 โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนด (State Quarantine) ไว้รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

โดยกองทัพอากาศ เลือกใช้พื้นที่บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งห่างจากชุมชน สามารถส่งกำลังบำรุงได้สะดวก รวมทั้งมีหน่วยด้านการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรองทั้งหมด 6 อาคาร

มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งรั้วรอบขอบชิด พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ระบบเสียงทางสายและระบบโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
– โซนสีแดง เป็นที่พักของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและที่พักแพทย์พยาบาล
– โซนสีเหลือง ใช้ถนนโดยรอบเป็นแนวกันชน
– โซนสีเขียว เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งโรงเรียนการบินดำเนินการปิดกั้นห้ามบุคคลและยานพาหนะผ่านรอบพื้นที่ควบคุมโรค

สำหรับการปฏิบัติของกองทัพอากาศครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด​ โดยได้เตรียมสถานที่และการช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับการเข้าพักเฝ้าสังเกตอาการได้ จนกว่าหมดระยะฟักตัวของเชื้อฯ คือประมาณ 14 วัน ซึ่งหากตรวจพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จะส่งต่อผู้ป่วยให้ทางโรงพยาบาลทำการตรวจรักษาต่อไป

โดยขณะนี้ (สถานะเมื่อ 5 เมษายน 2563) มีผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย โดยรับตัวเข้าพักเมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว