รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลนครปฐม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลนครปฐม

วันที่ 5 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งมีมาตรการและแนวทางการดูแลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ การเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,771 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI จำนวน 149 ราย และยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อีกทั้งมีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยห้องแยกโรคความดันลบ ตลอดจนการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากร การคัดกรองผู้มารับบริการในโรงพยาบาล และกำหนดจุดเข้า-ออกที่ชัดเจน นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครปฐม มีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรในโรงพยาบาลนครปฐมทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลนครปฐม ปัจจุบัน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 149 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 17 ราย ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน 5 ราย อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 12 ราย เป็นผู้ป่วยอาการน้อย 8 ราย อาการปานกลาง 3 ราย และอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว