พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” นวัตกรรมโดย”เอสซีจีให้”รพ.นครปฐม” เป็นแห่งที่ 10 จาก 20 รพ. ทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" นวัตกรรมโดย"เอสซีจีให้"รพ.นครปฐม" เป็นแห่งที่ 10 จาก 20 รพ. ทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกระยะ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” นวัตกรรมโดย”เอสซีจีให้”รพ.นครปฐม” เป็นแห่งที่ 10 จาก 20 รพ. ทั่วประเทศ

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab unit)” ให้กับ “โรงพยาบาลนครปฐม” เป็นแห่งที่ 10 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสชีดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้ “โครงการ เครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก ใหม่ โดยห้องตรวจหาเชื้อดังกล่วจะแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดัน และคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งได้ใน เวลาเพียง 3 วัน จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา และรองรับประชาชนที่มาตรวจหาเชื้อได้จำนวนมาก เนื่องจากโรงพยาบาล นครปฐม มุ่งทำการค้นหาเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถต่อยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรค ระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ยังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และผู้บริหารเอสชีจี ร่วมพิธี

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในจังหวัดนครปฐม และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลนครปฐมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งที่ 10 ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกคนจึงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะนำนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างดีที่สุด และเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้าอีกทั้งเป็นกำลังหลักในการักษาผู้ป่วยให้มีขวัญมีกำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป”

ด้าน นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “การที่โรงพยาบาลนครปฐมได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ในครั้งนี้ นับเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจต่อคลากรทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมจำนวนมาก”

ส่วน แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวว่า “การตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยเป็นจุดที่เสียงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น ถ้าเรามีห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อและให้ความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนเป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ พวกเราจึงรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”