ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563

ที่ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563   ในการประชุมได้รายงานความคืบหน้าการอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในส่วนของจังหวัดตรัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้รับทราบในการรับคำขอสินเชื่อ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.2563 โดยได้รับคำขอสินเชื่อจำนวน 79 ราย อนุมัติแล้ว 36 ราย ทำสัญญาแล้ว 28 ราย เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 21 ราย เบิกจ่ายบางส่วน 5 ราย ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 ราย อนุมัติขอยกเลิกการใช้วงเงิน 6 ราย

สำหรับความคืบหน้าการอนุมัติสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน รับคำขอสินเชื่อ 10 ราย ผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้น 10 ราย ได้รับการอนุมัติจาก ธพว. 6 ราย ทำสัญญาแล้ว 6 ราย เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว 5 ราย ยังไม่มีการเบิกจ่าย 1 ราย และไม่ผ่านการอนุมัติจาก ธพว. 4 ราย