นครปฐม เริ่มแล้วงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี2563 โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2563 เพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย และร่วมบำเพ็ญกุศล ตลอดจนให้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง นอกจากนี้เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไว้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และรำลึกถึงวันที่พระสมณทูต มีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

    สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลั่นฆ้องเปิดงานฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนมัสการพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ และถวายระฆังขึ้นสู่ยอดองค์พระปฐมเจดีย์

    จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฐมได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อหารายได้เป็นทุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ โดยการจำหน่ายสลากมัจฉากาชาด ใบละ 20 บาท เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ได้แก่ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน ตู้เย็น หม้อหุงข้าว และสื่งของอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านค้าที่หลากหลายรอบองค์พระปฐมเจดีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตผลทางด้านการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก

    ทั้งนี้ ทางวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และติดสติกเกอร์ เพื่อแสดงสัญลักษณ์หลังจากผ่านจุดคัดกรอง ตลอดจนร้านค้าทุกร้าน พ่อค้า แม่ค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือไว้บริการประชาชนบริเวณหน้าร้าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว