นครปฐม รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมตรวจจุดตรวจคัดกรอง พร้อมกับมอบอาหาร น้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นครปฐม รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมตรวจจุดตรวจคัดกรอง พร้อมกับมอบอาหาร น้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และนายฐิติพงศ์ วัฒนาอนันต์กุล ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมตรวจจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ เรียกตรวจรถต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากพบแรงงานต่างด้าวจะเน้นเป็นพิเศษ โดยการตั้งจุดตรวจดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีการลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ได้มอบอาหาร และน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจถนนพระประโทน – บ้านแพ้ว ขาเข้านครปฐม บริเวณหน้าตู้สายตรวจตำรวจพระประโทน ต.พระประโทน อ.เมือง จว.นครปฐม