ผู้ว่าฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก พร้อม กำชับรักษามาตรการ  D-M-H-T-T ป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

เช้าวันนี้(1 ก.พ.64) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หลังจากปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 โดยเน้นย้ำให้ครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค covid -19  D-M-H-T-T ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการไปยังแหล่งชุมชน ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ เพื่อร่วมกันป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19

โดยทางโรงเรียน  ตั้งจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา    ซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การเว้นระยะห่าง ก่อนที่จะให้นักเรียนเดินผ่านขึ้นอาคารเรียน

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี จึงยกเลิกการตั้งด่านคัดกรอง โดยให้ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วและการคัดกรองในชุมชนหมู่บ้านทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

*