ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ อบต.ทับตีเหล็ก

ที่สำนักงาน อบต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานทำบุญประจำปีให้โรงเรียนผู้สูงอายุ ของ อบต.ทับตีเหล็ก โดยมีนายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก น.ส.นวลจันทร์ ก่อดิษฐ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับตีเหล็ก นางลำไย ฉายศิริ ประธานนักเรียนผู้สูงอายุ และคณะนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 56 คน ให้การต้อนรับ โดยนายวิทยา ได้มอบขวัญ วัสดุอุปกรณ์การเรียน และชุดออกกำลังกาย ผู้สูงอายุอีกด้วย

นายวิทยา กล่าวว่า ทาง อบจ.สุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม มีสังคม มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้เป็นการออกกำลังกาย เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย เราจึงเน้นย้ำให้การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทำเพื่อเป็นสังคมแห่งความสุขและสุขภาพแข็งแรงต่อไป

นางลำไย ฉายศิริ ประธานนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ทับตีเหล็ก กล่าวว่าสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเราเริ่มแล้ว มีนักเรียนผู้สูงอายุ แล้วจึงคิดว่าการที่ตนเคยทำงานในกรมอาชีวศึกษา จะมีประโยชน์กับผู้สูงอายุภายในตำบล จึงเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีอายุมากและยังมีศักยภาพในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมา และนำออกไปจำหน่าย จึงเอาความรู้มาขยายต่อในตำบล โดยมี กศน.ตำบลฯ มาร่วมสอนด้วย เช่นหัตถกรรมพื้นบ้าน ตะกร้าสาน หวายลายดอกพิกุล รวมทั้งอาหาร ในชุมชนถ้ามีงานประเพณีต่างๆ ทางโรงเรียน

ด้าน น.ส.นวลจันทร์ ก่อดิษฐ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับตีเหล็ก กล่าวว่าทาง โรงเรียนผู้สูงอายุฯได้เงินสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากหลังที่เราได้ทำโรงเรียนผู้สูงอายุทุกคนจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ในเรื่องของอาชีพ เมื่อนักเรียนสามารถทำอาชีพที่สามารถต่อยอดให้เป็นเงินขึ้นมาได้ ทางพระครูสิริวรธรรมานันท์ (อาจารย์แดง) รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าอาวาสวัดมะนาว  จะให้นำไปขายที่วัดทุกวันหยุกดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้ตอนนี้นักเรียนมีเงินในการใช้จ่ายต่างๆ เช่นกองทุน เพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ