สุพรรณบุรี นักเรียนโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 2 ดีใจพบผู้ว่า ตาม โครงการ ผู้ว่าฯมาหานะเธอ

วันนี้(19 ก.พ.64) บรรยากาศที่หอประประชุม โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ของบรรดานักเรียน   โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตามโครงการ ผู้ว่าฯมาหานะเธอ ครั้งที่ 2 /2564

โดย ผวจ.สุพรรณบุรี ได้เข้าพบปะพูดคุยกับครูและผู้ปกครองที่ห้องประชุมของโรงเรียน โดยฝากโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เอื้ออารีต่อกัน เพื่อให้เด็กได้สัมผัสถึงความรัก ความสามัคคี ความสุข และเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จากนั้น ผวจ.สุพรรณบุรีได้ร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ร่วมกับนักเรียน พร้อมกล่าวให้โอวาท ทักทาย พูดคุย กับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ร่วมตอบคำถาม

พร้อมมอบรางวัล ซึ่งเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ได้อย่างดี  พร้อมฝากเด็ก ๆ ให้ยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ สุขกาย หมายถึงเอาของดีเข้าร่างกาย เช่น อาหารดี ๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  /สุขใจ หมายถึง ให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ   และ มีเงินใช้ไม่ขัดสน หมายถึง ให้ตั้งใจเรียน เชื่อฟังครู  เชื่อฟังพ่อแม่ เพื่อให้มีอนาคต มีอาชีพที่ดี อย่างไรก็ตาม ชุมชนคือหัวใจสำคัญ หากชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นต้นแบบที่ดี เด็กๆ จะซึมซับและเป็นคนดีของชุมชน

ทั้งนี้  ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเพลงใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมซึมซับความเป็นสุพรรณบุรีที่มีครบทั้ง 10 อำเภอ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบูรณาการเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมือง สร้างสรรค์ด้านดนตรี ของยูเนสโก โดยคณะครู นักเรียนต่างร่วมรำวงด้วยความสนุกสนาน