สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีSmart Farmerเกษตรกรรุ่นใหม่ ฟื้นฟูภูมิปัญญา ชุมชนเข้มแข็ง”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอหัวข้อสนทนา “Smart Farmerเกษตรกรรุ่นใหม่ ฟื้นฟูภูมิปัญญา ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นการเสนอมุมมองเมื่อเกษตรกรไทยเจอหลายปัญหา ผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างปัญหาระบบจัดส่งและขนส่ง ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าไม่เปิดเต็มรูปแบบ และภาวะวิกฤตโลกร้อน ส่งผลให้ฤดูกาลปรับเปลี่ยน ผลผลิตน้อยลง เกิดภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนลดลง บางพื้นที่มีน้ำเยอะเกินไป
– การเปิดโลกเกษตรกรรุ่นใหม่แชร์ความคิดสร้างสรรค์ การทำนาข้าวอย่างไร ปลูกผักผลไม้ทำเงินในยุคนี้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้มั่นคง และการเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นสืบต่อรุ่นพ่อรุ่นแม่
– แบ่งปันประสบการณ์แนวการจัดการเกษตรกร อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ พืชเกษตรทางเลือก ทำสวนเกษตรผสมผสาน มาตรฐานการเกษตรปลอดภัย และรวมกลุ่มแบบ“วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและค้าขาย ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน -ไอเดียการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer นำการปฏิรูปการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่การเกษตรของชุมชนสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้การลดต้นทุนเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดออนไลน์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

โดยมีผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย
1. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา
2. นายนายชาตรี รักธรรม : วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
3. นายพิชิต เกียรติสมพร : อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

รับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต :
https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live/
https://web.facebook.com/SP.Net.Foundation/posts/4389501247729917