ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี สั่งเข้มงวดการพนันทุกรูปแบบ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ทำหนังสือถึง พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และนายอำเภอ เรื่องการเข้มงวดการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับ ได้มีคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               จึงขอความร่วมมือท่านตรวจตราและเข้มงวดกวดขัน มิให้มีการลักลอบการเล่นการพนันชนไก่ สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ บ่อนการพนัน และการพนันทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิดดังกล่าวในพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายและคำสั่งจังหวัด โดยเคร่งครัด พร้อมตรวจตราและกำชับผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และสถานที่สุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎหมายและคำสั่งจังหวัด โดยเคร่งครัด

ด้าน พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี ออกประสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการแพร่กระจาย และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตามวิธีที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว โดยทาง ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มีกำหนดลงโทษสำหรับบุคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกนอกเคหะสถาน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามประกาศควบคุมโรคของจังหวัดสุพรรณบุรี และเมื่อมีความจำเป็นออกนอกเคหะสถาน ควรลดและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว