ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการจำหน่าย หมูพาณิชย์… ลดราคา ช่วยประชาชน

เช้าวันนี้(14 ม.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ ร้านหมูแฮปปี้ฟาร์ม สาขา ถ.เณรแก้ว จ.สุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายวินิจ  เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่าย  “หมูพาณิชย์… ลดราคา ช่วยประชาชน”

โดยนายณัฐภัทร กล่าวว่า ขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็น คือ หมู ไก่ ไข่ไก่ มีราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ จึงมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้เป็นรอบที่ 3 โดยการชดเชยราคาให้ผู้ประกอบการด้วย ซึ่งเป็นหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายบริเวณร้านหมูแฮปปี้ฟาร์ม  ทั้ง 8 สาขา ทั่วทั้งจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ เฉลี่ย สาขาละ 70-100 กิโลกรัม

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยจำกัดจำนวน 1 กิโลกรัมต่อคน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แม้จะไม่ทั่วถึง แต่สามารถช่วยบรรเทาความเดือนได้ระดับหนึ่ง แต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะออกนโยบายมาช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะๆ

          นอกจากนี้ พาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การติดป้ายแสดงราคา โดยเฉพาะชุดตรวจ ATK  จึงขอความร่วมมือร้านค้า ต้องติดป้ายแสดงราคาตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน