สาวงามทั่วประเทศร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สาวงามทั่วประเทศร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยสาวงามจาก กทม. คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ พร้อมรางวัลชุดตะเบงมานงามตา และรางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน

ที่เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผวจ.สุพรรณบุรี  พร้องนาง นภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาด  ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมต.ทส. ดร.สุจิตรา  ทรงมัจฉา  และ รอง ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี  นายปรีชา  ทองคำ , นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล และ นายชูชีพ  พงษ์ไชย    ร่วมมอบรางวัลให้แก่ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 19 มีนาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้สาวงามจากทั่วประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งได้มีสาวงามจากทั่วประเทศ เดินทางมาสมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2565 และผ่านรอบออดิชั่น จำนวน  24 คน ซึ่งทำการประกวดเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2565   ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน

ทั้งนี้ ผลการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2565   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวพลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์ รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และได้รับรางวัลพิเศษ ชุดตะเบงมานงามตา     ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ และรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ ได้รับเงินสด  30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

/รองอันดับ 1 ได้แก่   หมายเลข 14 นางสาวมนัสนันท์ จันทวิภาคได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

และรองอันดับ 2  ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวปิยพร สังข์สุวรรณ  ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

/รางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน ได้แก่  ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวพัชริดา พูลศักดิ์วรสาร ได้รับเงินสด  30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

รางวัล Popular Vote ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวปาริฉัตร พรายพรรณ์ ได้รับเงินสด  10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

โดย ได้รับการให้คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงสื่อมวลชน จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี , นสพ.ไทยรัฐ  ,นสพ.เดลินิวส์ , สวท.สุพรรณบุรี , ช่อง 7 สี และ นสพ.คนสุพรรณ  ร่วมให้คะแนนรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน  ซึ่งผู้เข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน โดยการประกวดธิดาดอนเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปี โดยจะมีสาวงามจากทั่วประเทศ  เดินทางมาร่วมประกวด  จนสร้างชื่อเสียง และ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จัก

ทั้งนี้ อบจ.สุพรรณบุรี ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ จำนวน 53,500  บาท มอบให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี