จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย มีความเป็นอิสรภาพจนถึงทุกวันนี้ โดยมีนักแสดงจากสถาบันต่าง ๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนราชการ และภาคเอกชนกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากเพื่อน้อมรำลึกในมหาวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทยภายในงาน พร้อมจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียงยุทธหัตถี ด้วยช้างจริง /การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง /การประกวดแตรวง/การประกวดธิดาดอนเจดีย์ /การเดินแบบผ้าไทย/การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ ชาติพันธุ์/ดนตรี/มหรสพ /การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา เมืองเก่าสุพรรณบุรี ตำนานสมเด็จพระนเรศวร /การออกร้านธารากาชาด / เฮฮาพาโชค /การแสดงวงดนตรีของกองทัพ /โปงลาง บ่าวสาวออนซอน /การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ชม ชิม ช็อป

1 ปีมีครั้งเดียว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ “เรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี”