นักเรียนและประชาชนชาวสุพรรณบุรี และจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส(Big Cleaning Day)

วันนี้(27 ก.ค.66) เวลา 09.00 น.ที่วัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นักเรียนและประชาชนชาวสุพรรณบุรีและจิตอาสา จำนวนมากสวมเสื้อสีเหลือง

นำโดย นายศรีธรรม  ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในนามข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่า และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ“รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส(Big Cleaning Day)”

ของสำนักงานโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ ทำความสะอาดศาสนสถาน เก็บขยะรอบ/ กวาดบริเวณรอบวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป