ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมลอยตัว ไม่กลัวจมน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด สามัคคีวิทยาคาร (ราชบุรี) #ออนไลน์นิวส์

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ได้รับเชิญจาก นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะโดสามัคคีวิทยาคาร) ให้เป็นวิทยากรสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมลอยตัว ไม่กลัวจมน้ำ ให้กับนักเรียนให้โรงเรียนวัดบางกะโดสามัคคีวิทยาคาร (ราชบุรี) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) เลขที่๓๕ หมู่ .บ้านสิงห์ .โพธาราม .ราชบุรีและคลองชลประทานตัววาย หมู่บ้านบางกะโดตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม๒๕๖๖