กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนบริหารจัดการน้ำที่สุพรรณบุรี

กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา อ่านต่อ >>

กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กรณีศึกษา “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และประธาน คณะอนุกรรมาธิกา อ่านต่อ >>