เอไอเอส ส่งเสริมศักยภาพ อสม.ให้ก้าวสู่ อสม. 4.0 จับมือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2”

เอไอเอส สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิท อ่านต่อ >>

รพ.สต. และชมรม อสม.บ้านท่าไชย จ.สุพรรณบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์

จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร อ่านต่อ >>

นครปฐม แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

         นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิด อ่านต่อ >>