ศาลปกครองสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดพิธี อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ชมแสดงแสงสีเสียง“มหาวีรกรรมยุทธหัตถี”บนหลังช้างจริง โดยฝีมือของนักแสดงเยาวชนกว่า 700 ชีวิต

จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ชมแสดงแสงสีเส อ่านต่อ >>