นครปฐมประชุมวางแนวทางจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

นครปฐมประชุมวางแนวทางจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

จังหวัดนครปฐมประชุมวางแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค อ่านต่อ >>