ปปส.ภาค 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ฟอร์จูน แสงจ อ่านต่อ >>