ประจวบจัดน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้ อ่านต่อ >>