พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ “เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

“พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ อ่านต่อ >>