พัฒนาชุมชนลุยสร้างคนแม่แจ่มเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหา อ่านต่อ >>