จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

       วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์ อ่านต่อ >>