สุพรรณบุรี เตรียมเปิดตลาดนัดศาลากลางจังหวัด ช่วยเกษตรกรหลังการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถ อ่านต่อ >>