สุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าฯ เข้มกิจกรรม “วันแห่งความสำเร็จ”พร้อมคุมเข้มการตรวจวัดอุณหภูมิ-เจลล้างมือ ครูและนร.ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        ที่ห้องประชุมบุญชู  จันทร์สุวรรณ  โรงเรียนอนุบาลบ้าน อ่านต่อ >>