จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลัดอีแท่นให้เป็นที่รู้จักดีมากยิ่งขึ้น

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ลานโพธิ์วัดไร่ขิง พระอ อ่านต่อ >>