หอการค้าจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

นครปฐม แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 36

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชั อ่านต่อ >>