เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2566 ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

วันที่ 3 พ.ย.2566 ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม น อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบ “บ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชกา อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้องนักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนัก อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจ อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่า อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบเตียงผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกพรุนไม่สามารถเดินได้

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเห อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมซ่อมแซมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้ได้รับการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองนครปฐม นายสุรศักด อ่านต่อ >>

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบอาหารเสริมให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านทานตะวัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อ อ่านต่อ >>