เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญ “คนไ อ่านต่อ >>

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จัดแคม อ่านต่อ >>