ผอ.ธกส.เปิดสวนต้นแบบ โคก หนอง นา รับสื่อมวลชนประจวบ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดสวนให้การต้อนรับสื่อมวลชน จังหวัดประจวบฯ หลายแขนง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่ภาคภูมิ ม.12 บ้านน้ำโจน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เข้าร่วมรับชมสวนเกษตรในครั้งนี้ ซึ่งภายในสวน มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ แบ่งทำเป็นการเกษตรแบบผสมผสานจำนวน 6 ไร่ เป็นการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ กล้วย กาแฟ พริกไทย มะละกอ ข้าว ในส่วนที่เหลือ จำนวน 14 ไร่ เป็นการปลูกยางพารา แต่ มีการปลูกสละอินโดนีเซียแซมระหว่างต้นยางพารา เนื่องจากพืชชนิดนี้ไม่ต้องการแสงมาก จึงสามารถปลูกในสวนยางได้

นอกจากนี้ในสวนยังการขุดสระน้ำจำนวน 2 สระ เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ยามแล้ง มีการใช้ปั๊มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำขึ้นไปยังพื้นที่สูงของสวน และทำเป็นคลองเล็กๆ ขุดผ่านพื้นที่ ที่ปลูกพืชเอาไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่าน และไหลกลับลงมายังสระน้ำที่ดูดขึ้นไป ทำให้น้ำไหลเวียนอยู่ในสวนตลอดเวลา อีกทั้งยังเพิ่มความชุมชื้นให้กับหน้าดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสูบได้ทั้งวันในขณะที่มีแสง โดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

ด้าน นายสามารถ ผอ.ธกส.ประจวบฯ เจ้าของไร่ กล่าวว่า สวนของตนอยู่ในเครือข่าย กสิกรรมธรรมชาติ เป็น 1 ใน 3 ของโครงการต้นแบบโคกหนองนา ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประโยชน์ของโคกหนองนา คือ ช่วยให้เราประหยัดมากขึ้น เพราะสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปัจจัย ช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจ ลดความกังวลเรื่องรายรับในช่วงที่ติดขัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม หรือความแห้งแล้งภายในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งสวนของตนยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคน ทุกคณะ ที่จะเข้ามาหาความรู้จากการทำการเกษตรแบบโคก หนอง นา หรือ การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง หรือนำไปเผยแพร่ต่อๆกันไป/////////