ราชบุรี เปิดบึงกรับใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ บนพื้นที่ 150 ไร่

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น ณ.บึงกรับใหญ่ ตำบลกรับใหญ อ่านต่อ >>

กาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12  ระหว อ่านต่อ >>

ราชบุรี อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

จังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีแล อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เน้นเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเสน่ห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกการท่องเที่ยวของชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง อ่านต่อ >>

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เปิดงาน “The Best of Nakhon Pathom” วันส้มโอนครชัยศรีและของดีนครปฐม ร.ศ.123 ปฐมนคร ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1  ( อ่านต่อ >>

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เชิญร่วมงาน งาน “The Best Of Nakornpathom” วันส้มโอนครชัยศรีและของดีนครปฐม ร.ศ.123 ปฐมนครย้อนรอยประพาสต้นรัชกาลที่ 5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม ,เกษตร อ่านต่อ >>

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม แถลงข่าว กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ

แถลงข่าวไหว้พระ 9 วัด

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ บุศยารีสอร์ต ต.วั อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและของดีเมืองสุพรรณ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวประชารัฐ

หอการค้าสุพรรณบุรี ร่วมขับเคลื่อนสถานประกอบ ยกระดับคุณภาพการ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติกว่า 300 ชีวิต

จังหวัดสุพรรณบุรี ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านจากศ อ่านต่อ >>