นครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

นครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจ อ่านต่อ >>

นครปฐม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16/2565 ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มการระบาด ลดลงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชกา อ่านต่อ >>

นครปฐม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เตรียมเปิดโรงสนามแห่งที่ 4

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม น อ่านต่อ >>

นครปฐม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเคหสถาน

วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่หองประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายส อ่านต่อ >>