สพร.2สุพรรณบุรี มอบวุฒิบัตร มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

วันนี้(1 มิ.ย.66) ที่ ห้องฝึกอบรมวัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปล อ่านต่อ >>