จ.นราธิวาสซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

จ.นราธิวาสซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เ อ่านต่อ >>

นราธิวาสซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

นราธิวาสซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้ อ่านต่อ >>

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่ายังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงรักษาพื้นที่ไม่ให้ลามไปยังเขตอนุรักษ์ป่า ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสกัดไฟลามพรุ

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่ายังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงรักษาพื้นที่ไม อ่านต่อ >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจความพร้อมและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพรุบาเจาะ ระดมกำลังในพื้นที่ 3 อำเภอ เร่งปฏิบัติการเชิงรุก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจความพร้อมและปล่อยแถวเจ้าหน้า อ่านต่อ >>

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมหรือ ไอซีที4.0 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมหรือ ไอซีที4.0 อ่านต่อ >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อ อ่านต่อ >>

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารัก อ่านต่อ >>

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้าน สร้างความเข้าใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 1100 น. ณ ห้องประชุม (1) ค อ่านต่อ >>

วชช นราธิวาส จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อตอบสนอง แนวทางในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาช อ่านต่อ >>