อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเลือกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดน้ำของพืช

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำ

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเกษตรกรควรดูแล ให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและความเสียหาย

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>